GRATIS ADVOKAT
SAKER VI HAR VUNNET

Det alltid gratis å ta kontakt med oss for å få en vurdering av din sak. Ingen spørsmål er dumme, og ingen saker er for små. Vi vil raskt kunne vurdere hvilke problemstillinger saken din reiser, og gi deg råd om hvordan du kan gå frem. Dessuten vil vi alltid undersøke om du har rettshjelpsdekning i dine forsikringer eller krav på fri rettshjelp.

 

Rettshjelpsforsikring

Det er også en rekke forsikringer som dekker advokatbistand. Dette betyr at forsikringsselskapet ditt i mange tilfeller vil dekke advokatutgifter dersom det oppstår tvister. Vi vil alltid undersøke om du kan ha en forsikring som dekker advokatbistand. Forsikringer på hus, leilighet og hytter inneholder rettshjelpsforsikringer. I mange tilfeller er det også rettshjelpsdekning i reiseforsikringer, bilforsikringer og båtforsikringer. Det er som regel en fast egenandel, og dette vil fremgå av forsikringsavtalen.

 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp innebærer at staten dekker kostnadene for nødvendig advokatbistand. Alle skal kunne ta saker til retten og få advokatbistand for å få gjennomslag for sine rettigheter selv om man ikke har råd til å betale for advokat. Hvorvidt man har krav på fri rettshjelp beror på hva slags sak man har og hvor stor inntekt og formue man har.

 

Bistandsadvokat

Du kan ha krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat dersom du har blitt utsatt for en straffbar handling. Staten vil i så fall dekke advokatutgifter.

 

Forsvarsadvokat

Alle som er siktet for en straffbar handling har rett til å få en forsvarsadvokat. Det er staten som betaler for dette. Man er siktet når politiet erklærer at man er siktet, når forfølgning er innledet ved retten, eller når det er besluttet eller foretatt pågripelse, ransaking, beslag eller liknende forholdsregler.

 

Dekning av sakskostnader

Dersom tvisten ender i rettssak, er hovedregelen at parten som vinner saken har krav på full erstatning for sine sakskostnader. Det betyr at motparten må dekke advokatutgiftene.

I tillegg er det en egen bestemmelse om sakskostnader i forvaltningsloven. Hovedregelen er her at dersom et forvaltningsvedtak blir endret til gunst for en part, skal han eller hun tilkjennes dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendig for å få endret vedtaket.

 

Nøkkelord; gratis, advokat, bistand, fri, rettshjelp

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

Last opp evt vedlegg

RELEVANTE ARTIKLER