ADVOKATFIRMAET SKARBØVIG AS

22 22 21 21 | post@skarbovig.no

Torggata 10 | 0181 Oslo

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et moderne advokatkontor midt i Oslo sentrum. Vi bistår klienter over hele landet, alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 100 ansatte.

Per i dag er vi 7 ansatte, fire advokater/fullmektiger og tre juridiske utredere.

Advokatfirmaet Skarbøvigs mål er å bistå privatpersoner og SMB-bedrifter på en effektiv og profesjonell måte slik at vi sammen finner optimale løsninger for deg eller din bedrift. Du kan bokstavelig talt overlate dine problemer til oss.

Vår hjemmeside er Advokatsidene.no. Dette er en informasjonsside som tar for seg de fleste store rettsområder. Du kan når som helst ta kontakt med oss. Send oss din henvendelse i dag så lover vi å kontakte deg innen 24 timer. Og husk, det er selvsagt helt uforpliktende og gratis!

Våre ansatte

Advokat Peter Skarbøvig

Tittel: Eier og daglig leder av Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: Peter@skarbovig.no

Tlf: 40 19 15 00

Advokat Peter Skarbøvig har lang og bred erfaring som advokat. Etter studiene jobbet han 8 år hos Namsfogden i Oslo, bl.a som seksjonssjef. Deretter jobbet han som som advokatfullmektig og siden som advokat/partner i Osloadvokatene, bl.a som leder for bedriftsavdelingen. I 2013 startet han Advokatfirmaet Skarbøvig AS.

Advokat Skarbøvig er også daglig leder i Oslomegleren AS og inkassoselskapet Invice Inkasso AS.

Advokat Skarbøvig har særlig kompetanse innen sikring og inndriving av pengekrav, mangler i kontraktsforhold, selskapsrett, familie, arv og skifte.

Utdanning

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, år 2000.

Advokatfullmektig Aina Beate Kallak

Tittel: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: Aina@skarbovig.no

Tlf: 40 18 10 10

Juridisk utreder Maria Conradi

Tittel: Juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: post@skarbovig.no

Tlf: 22 22 21 21

Juridisk utreder Johanne Kolstad Skåre

Tittel: Juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: post@skarbovig.no

Telefon: 22 22 21 21

Juridisk utreder Kine Olsen Vedelden

Tittel: Juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: post@skarbovig.no

Telefon: 22 22 21 21

Kine Olsen studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun påbegynte graden våren 2017.
Som juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene med lettere juridiske oppgaver som rettskildesøk, utarbeidelse av prosesskriv og forberedelser til rettsaker. I tillegg skirver Kine artikler til hjemmesidene våre innen de fleste sivilrettslige fagområdene, og har hovedansvaret for www.eiendomsadvokaten.no 

Hva koster det å bruke advokat?

Å bruke advokat koster ikke så mye som mange tror – og det er en lang rekke fordeler. Les mer på artikklen «10 gode grunner til å bruke advokat«.

Det finnes også en rekke forskjellige måter man kan få støtte til å dekke advokatutgiftene.

Mange saker er omfattet av lov om fri rettshjelp, og da er det staten som betaler for arbeidet som utføres av advokaten.

I andre tilfeller kan det være slik at forsikringen din er med på å dekke utgiftene til advokat dersom du er part i en tvist. Dette heter rettshjelpsdekning (se mer her), og alle som har f.eks innbo- eller bilforsikringen er forsikret på denne måte (se her).

Som næringsdrivende er det mange som har rettshjelpsdekning via næringsforsikringen.

Videre vil sakens omfang og kompleksitet være med på å avgjøre timeprisen. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS bregnes salæret med kr 1.990 + mva per time.

Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne ut hvilke løsninger din tvist faller inn under. Dette er selvsagt helt gratis og vi fakturerer aldri før det er inngått en avtale med våre klienter.

Advokatforeningen

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er selvsagt medlemmer i Advokatforeningen.

RELEVANTE ARTIKLER