PERSONSKADE-ADVOKATENE
SAKER VI HAR VUNNET

PersonskadeHar du vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade eller annen personskade? Du vil svært ofte krav på erstatning fra forsikringsselskapet eller det offentlige. De vil også dekke utgiftene dine til advokat. Våre advokater har lang erfaring med erstatning ved personskader, og er klare til å bistå deg i din sak for å sikre at du får den erstatningen du har krav på!

Trafikkskade

Dersom du blir skadet i en bilulykke, enten du er fører, passasjer, forgjenger eller annen utenforstående, vil du som hovedregel ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet bilen er forsikret i eller Trafikkforsikringsskadeforeningen. Dette gjelder også der ingen kan klandres for skaden.

Pasientskade

Dersom du har vært utsatt for feilbehandling og har blitt påført en personskade, vil du ha krav på pasientskadeerstatning. Dette gjelder også der ingen er skyld i at skaden oppsto.

Yrkesskade

Med yrkesskade menes personskade som følge av arbeidsulykke. En arbeidsulykke vil ofte føre til inntektstap, i verste fall resten av livet, og du vil kunne ha krav på erstatning.

Voldsoffererstatning

Hvis du har blitt påført personskade som følge av en straffbar handling, kan du ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Bistandsadvokat

Hvis du er offer for en alvorlig straffbar handling kan du ha krav på bistandsadvokat.

Advokatbistand

Vår erfaring er at det kan være krevende å orientere seg om hva man har krav på etter en personskade, og det kan være vanskelig å vite hvordan man skal gå frem overfor forsikringsselskapet eller andre. Det finnes også ulike meldefrister som må overholdes. Det er derfor lurt å ta kontakt med advokat så raskt som mulig, slik at man ikke mister muligheten til å få den erstatningen man har krav på.

Har du spørsmål om erstatning etter en personskade, send en gratis og uforpliktende henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00 i dag. Vi er her for å hjelpe deg.