TVIST VED LEIEFORHOLD
SAKER VI HAR VUNNET
I et utleieforhold er det mange tvister som kan oppstå. Ofte er leietakeren helt avhengig av å kunne leie, og det er lett å føle seg tilsidesatt og usikker i en tvist med en utleier som ikke står i det samme avhengighetsforholdet. Samtidig kan konflikter i et utleieforhold medføre store økonomiske tap for en utleier. Det er lurt å være klar over hvilke plikter og rettigheter man har i et leieforhold. Om det oppstår konflikter kan det også være lurt å la seg bistå av en advokat for å sikre man går frem på riktig måte.
Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker avtale om leie av bolig. Loven kan bare fravikes ved avtale dersom dette er til gunst for leietaker. Loven regulerer alt fra inngåelsen av leieavtalen til oppsigelse, og har en rekke bestemmelser om kontraksbrudd og hvilke krav partene har som følge av dette.

 

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende ditt leieforhold. Våre erfarne advokater bistår med kontakt med motparten, at dine rettigheter sikres, uenigheter vedrørende kontrakt, depositum, slitasje m.m. 

Det er helt gratis og uforpliktende å ringe oss på 40 19 19 00 eller bruke kontaktskjemaet til høyre.

 

Nøkkelord; leie, advokat, husleie, utleier, bolig

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

RELEVANTE ARTIKLER